Për Radio

Radio Kalabria është themeluar në vitin 2016

Sinjali për herë të parë drejtëpërdrejtë nga Prishtina,  është lëshuar  me 26 Janar 2016 në ora 13:26 në www.radiokalabria.com

Ndërsa programi i parë foljor eksperimental është transmetuar me 17.02.2016 nga ora 09:00 deri në ora 10:30

Radio Kalabria, programin  tani për tani e transmeton vetëm përmes internetit dhe atë 24 orë në ditë e 7 ditë në javë.

Argëtimi i dëgjuesve, informimi i saktë dhe zgjerimi i radios janë synimet që i ka para vetës për të i përmbushur kjo radio.

Radio Kalabria gjithmonë do të jetë një radio për te gjitha moshat më respektin më të madh për çdo dëgjues ngado që e degjojnë Radion Kalabria .

Me Ju dhe vetëm për Ju – Radio Kalabria- Prishtinë , Republika e Kosovës.