Mënyrë ndryshe e të protestuarit në sheshin “Nënë Tereza” në Prishtinë (Video)

Mënyrë ndryshe e të protestuarit në sheshin “Nënë Tereza” në Prishtinë (Video)

 

09.11.2017. Një artist kishte zgjedhur një mënyrë tjetër të protestuarit ndaj plagjiaturës , me pankarta , me shpezë dhe me shtaze. Në menyre ironike duke emertuar ato, shprehte revolten ndaj plagjiatures , Në nje prononcim te shkurter per Radion tha sa kjo eshte nje proteste kunder plagjiatures dhe se ata shperblehen dhe se kjo proteste nuk ka te beje me politike per me artiste dhe kundrejt atyre qe shpeblejne plagjiantet dhe se kjo eshte çfarë po ndodhë në të gjitha trevat tona. Për me teper shikojeni videon nga Radio Radiio Kalabria