48.413 Vota të pavlefshme, 27.757 me kusht


Warning: get_headers(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/radiokalabria/public_html/wp-content/themes/wp-eltorn/functions.php on line 290

Warning: get_headers(http://wpt.ninja/s/?u=radiokalabria.com): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/radiokalabria/public_html/wp-content/themes/wp-eltorn/functions.php on line 290

kqz voto

12.06.2017. Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar te dhënat të 2248 vendvotimeve nga 2490 apo 90.28 për qind.

Numri i fletëvotimeve të vlefshme është 626.761, ndersa numri i fletëvotimeve të pavlefshme është 48.413.

Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit është 27.757.